Dlouhodobá péče/Ztráta soběstačnosti

Co znamená Dlouhodobá péče a jaké jsou její stupně?

Ztrátou soběstačnosti se rozumí, že člověk bez pomoci jiné osoby se o sebe nezvládne postarat.

Aktuální legislativa vymezuje 10 základních potřeb: mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, výkon fyziologické potřeby, péči o domácnost, oblékání, osobní aktivity, tělesnou hygienu a péči o zdraví.

Od toho, jak velké potíže při zvládání základních životních potřeb daná osoba pociťuje, se odvíjí stupeň závislosti na druhých. Podle toho, kolik položek z výše uvedeného seznamu člověk nezvládá, rozlišujeme tyto skupiny:

I. stupeň závislosti (lehká závislost) – zahrnuje dospělé osoby, které nedokáží vykonat 3–4 základní životní potřeby, a děti, které nezvládají plnění 3 životních potřeb,

II. stupeň závislosti (středně těžká závislost) – dospělí samostatně nedokáží plnit 5–6 základních potřeb, v případě dětí je to 4–5 potřeb,

III. stupeň závislosti (těžká závislost) – sem patří dospělí jedinci, kteří potřebují pomoc se 7–8 životními potřebami a děti, které nezvládají 6–7 těchto potřeb,

IV. stupeň závislosti (úplná závislost) – u dospělých se jedná o 9–10 nezvládnutých životních potřeb, v případě dětí je to 8–10 úkonů, které nedokáží samostatně plnit.

„1 ze 3 dospělých se do 85 let stane závislým na pomoci druhých.“
„Podle prognóz se za 40 let počet lidí závislých na péči zdvojnásobí.

Lze se na toto riziko pojistit?

V případě, že někdo onemocní a nedokáže si zajistit například 7 z 10 základních životních potřeb, je mu přiznán III. stupeň závislosti. Od státu v takovém případě vzniká nárok na měsíční příspěvek 14.800 Kč (s účinností od 1.7.2024). Takový příspěvek bohužel stěží může pokrýt náklady na péči o nemocnou osobu. Toto riziko lze nově pojistit formou doživotní měsíční renty. Lze volit v rozmezí od 10 tis. Kč až po 40 tis. Kč měsíčně. Zaplacené pojistné je navíc daňově uznatelné.

Rodina si tak může dovolit pomoc i cizí osoby, kterou zajistí i vyšší příspěvek od státu v kombinaci s měsíční výplatou od pojišťovny.

Cena? Překvapivě příznivá.

Pojištění doživotní renty na 10 000 Kč měsíčně

VěkMěsíční cena pojištění
30 let165 Kč
40 let260 Kč
50 let420 Kč
55 let520 Kč
60 let630 Kč

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru